Orquestra

ORQUESTRA

Nivell elemental

Els alumnes de corda i de vent poden participar a l’orquestra elemental des del quart curs d’instrument.

Aquest treball dóna sentit als coneixements adquirits a les classes de llenguatge i instrument i permet fer una iniciació a la música en grup.
El repertori que es treballa és variat (clàssic, modern, tradicional, música de cinema, etcètera.)

L’orquestra elemental participa en cada audició que es fa a l’escola, en les cantates de final de curs i en les trobades orquestrals o de fiddle organitzades per l’ACEM.