Grup de violins

GRUP DE VIOLINS

Per a alumnes que ja han assolit el nivell elemental i que tenen ganes de tocar en un conjunt instrumental de corda, tot fent un treball més cambrístic.

El repertori treballat va des del clàssic, fins a temes d’actualitat.

Aquesta formació ensenya el seu treball en concerts com ara el concert a l’ermita de Vallhonesta, les audicions, o diverses actuacions en activitats culturals del poble i també participa en trobades orquestrals o de fiddle, organitzades per l’ACEM.