Cambra

CAMBRA

Per a alumnes que ja han assolit el nivell elemental i que tenen ganes de tocar en un conjunt instrumental. Cal demostrar un cert nivell instrumental.

El repertori que es treballa és de tots els gèneres i sovint va lligat a espectales-concert, com ara l’espectacle de final de curs.