12-18 anys: Llenguatge nivell mitjà

Llenguatge musical de 12 a 18 anys

El llenguatge musical i l’harmonia són per a la música allò que la gramàtica i el vocabulari són per a la llengua. 

Per tal de desenvolupar aquest llenguatge l’alumnat adolescent assisteix a partir dels dotze anys* a classes de nivell mitjà, on es consolida tot el llenguatge après al llarg del nivell elemental.

El pla d’estudis de nivell mitjà s’organitza en sis cursos:

1r d’ESO – a partir dels 12 anys (Pot iniciar-se un segon instrument)

2n d’ESO

1r curs d’harmonia i improvisació

2n curs d’harmonia i improvisació

3r curs d’harmonia aplicada i improvisació

4t curs d’harmonia aplicada i improvisació

  *En aquest nivell sovint les edats d’un grup són diverses, de manera que ja al primer curs les edats seran de 12 anys en amunt. En cas d’haver fet música en una altra escola es realitzarà una prova de nivell per tal d’ubicar a l’alumne/a al curs que li pertoqui.

Sessions de llenguatge: en aquests sis cursos de llenguatge, harmonia i improvisació l’alumnat realitzarà una sola sessió setmanal, en la qual es treballarà d’una forma intensiva el llenguatge musical. Els dos primers cursos consolidaran el llenguatge après i establiran les bases per a entendre millor l’harmonia dels cursos superiors.

Formacions o agrupacions instrumentals o corals: al llarg de tot el nivell mitjà l’alumnat té incloses dues formacions corals o instrumentals a escollir de les següents:

Cor jove

Orquestra

Grup de cambra

Grup de violins

Grup de guitarres

Combos

Cada sessió de formació té una freqüència setmanal.