Instruments

Flauta-travesera

FLAUTA TRAVESSERA

Docent: Alejandra Villalobos

Les classes de flauta travessera estan obertes al públic a partir de 6 anys, del nivell bàsic al nivell professional.

Es poden estudiar estils de música com: jazz, música moderna, clàssica, folk (tradicional). 

Els nens petits començaran amb una flauta travessera que té la embocadura corbada, adaptada.

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument.

SAXÒFON

Docent: Guillem Manetas

Les classes de saxòfon estan obertes al públic a partir de 6 anys, del nivell bàsic al nivell professional.

Es poden estudiar estils de música com: jazz, música moderna, clàssica, folk (tradicional). 

L’alumnat infantil començarà amb un saxòfon petit, que és el soprano.

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument.

CLARINET

Docent: Guillem Manetas

Les classes de clarinet estan obertes al públic a partir de 6 anys, del nivell bàsic al nivell professional. 

Es poden estudiar estils de música com: jazz, música moderna, clàssica, folk (tradicional). 

L’alumnat infantil començarà amb un clarinet petit (requint).

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument.

TROMPETA O FISCORN

Docent: Joan Gonga

Les classes de trompeta estan obertes al públic a partir de 6 anys, del nivell bàsic al nivell professional.

Es poden estudiar estils de música com: jazz, música moderna, clàssica, folk (tradicional). 

L’alumnat infantil ja començarà les classes amb una trompeta estàndard.

VIOLÍ

Docent: Carme Tobias Ferrer

El violí és l’instrument de corda fregada més agut. Es pot estudiar des dels 6 anys, i actualment s’ofereixen dues metodologies per a l’aprenentatge d’aquest instrument:
Mètode clàssic:  Els alumnes aprenen a tocar el violí amb repertori musical clàssic, a través del repertori Suzuki en els inicis i amb música de grans compositors.
Mètode fiddle: amb el mètode online Fiddlequest l’alumne aprèn a tocar el violí a través de l’oïda, sense utilitzar partitura i amb repertori tradicional. Els pares i mares, que venen també a les classes, poden acompanyar-lo tocant  la guitarra o bé l’ukelele.

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument.

VIOLONCEL

Docent: Myriam Díez Casas

El violoncel es un instrument de corda fregada el mes greu després del contrabaix. 

Des dels 6 anys, treballem amb el repertori popular, també del mètode Suzuki i altres. En alumnes amb nivell més elevats treballem també repertori més actual.

Els alumnes de violoncel participen també en activitats amb altres escoles de musica en format orquestra.

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument.

GUITARRA

Docents: Àlex Molas, Marc Rodríguez

L’estudi de la guitarra clàssica es pot començar ja als sis anys i les classes es divideixen entre l’aspecte tècnic de la guitarra (exercicis de mà dreta i esquerra, escales, coordinació, velocitat, independència dels dits, notes simultànies, lligats…), i el repertori de l’instrument, que pot ser repertori popular o tradicional i també dels autors guitarrístics com ara Tàrrega, Emili Pujol, Aguado, Leo Brouwer, Sor, Carcassi o Agustín Barrios.

L’AMPA de l’escola disposa d’un banc d’instruments de lloguer per tal que, durant els primers anys d’instrument, les famílies que així ho prefereixin no hagin de comprar l’instrument

PIANO

Docents: Joan Miranda, Elisabet Plans, Marc Pusó

El piano és un instrument de corda percudida, particularment complet a causa de la seva doble qualitat melòdica i harmònica. 

És per aquest motiu que disposa d’un amplíssim repertori de tots els períodes de la història de la música. 

Poden estudiar-lo alumnes des dels 6 anys, i treballem des de l’inici amb música tradicional, popular i de grans compositors com Chopin, Mozart, Bach, Beethoven, Schumann.

L’AMPA disposa d’un piano a l’escola per tal que,mentre les famílies no hagin fet la inversió d’un piano o un teclat, els alumnes puguin venir a estudiar l’instrument a l’escola de música.

BATERIA

Docent: Ignasi Llovet

La bateria moderna és un multiinstrument que treballa la coordinació i el ritme. Un cop iniciat aquest aprenentatge, es comença a treballar els diferents estils de música com el pop i el rock, i de mica en mica es va ampliant cap al blues, funk, jazz i els ritmes llatins.

Es pot començar a estudiar a partir dels 6 anys, on es treballa essencialment coordinació. Els primers cursos l’alumne toca sol, i a mesura que la coordinació és més estable,  es pot tocar amb un conjunt instrumental, combo o grup.
 
L’AMPA de l’escola disposa d’una bateria a l’escola on l’alumnat pot venir a estudiar, mentre la família encara no ha fet la compra de l’instrument.

CANT CLÀSSIC

Docent: Elisabet Soler

Si tens més de 12 anys a les classes de cant aprendràs habilitats com ara: ampliar la teva tessitura vocal, canviar de registre en funció del repertori, millorar el teu so, ampliar el teu volum, tècniques de respiració i d’ancoratge del cos, millorar la interpretació, millorar la resistència a l’hora de cantar, tot això sempre utilitzant tècniques que permetin fer mantenir un instrument  vocal sa, àgil i per a tota la vida.

Les tècniques de cant clàssic són una base imprescindible per establir els fonaments del suport físic que ha de fer el cos per mantenir una bona veu, tècniques de millora i optimització  de la respiració, crear una bona emissió del so, entendre i experimentar com produir sons intensos sense cansar la veu, aprendre a cantar aguts amb volum  i amplis i un llarg etcètera.

Els repertoris en què s’utilitzen aquestes tècniques són els repertoris lírics, clàssics, populars i en teatre musical.

Elisabet Soler

CANT MODERN

Docent: Elisabet Soler

Si tens més de 12 anys a les classes de cant aprendràs habilitats com ara: ampliar la teva tessitura vocal, canviar de registre en funció del repertori, millorar el teu so, ampliar el teu volum, tècniques de respiració i d’ancoratge del cos, millorar la interpretació, millorar la resistència a l’hora de cantar, tot això sempre utilitzant tècniques que permetin fer mantenir un instrument  vocal sa, àgil i per a tota la vida.

Les tècniques de cant modern permeten utilitzar registres més propers a la veu parlada a l’hora de cantar, que amb tècniques específiques faran que el teu so cantat tingui les característiques que decideixis, en funció del repertori escollit i de la intencionalitat interpretativa.

Per tal d’adequar el teu so a cada estil cal aprendre a controlar els diferents moviments que la laringe humana és capaç de fer. Cadascun d’aquests moviments (i les combinacions de més d’un) permeten dotar el teu so de característiques que el faran convincent i adequat per cadascun dels repertoris de pop, soul, jazz, teatre musical, etcètera.

PIANO MODERN

Docents: Joan Miranda, Marc Pusó

El piano, en la seva vessant moderna, és un instrument molt complet i versàtil que pot adoptar tant un perfil d’instrumentsolista com d’acompanyant.És recomanable tot i que no indispensable tenir experiència en piano bàsica abans d’iniciar-se al piano modern.

Els estils com el pop, rock, blues, jazz, bossa nova, i les músiques més actuals conformen un ampli i variat repertori dins l’aprenentatge d’aquest gran instrument.

BAIX ELÈCTRIC

Docent: Joan Miranda

El baix elèctric és un instrument de corda pinçada que des del seu naixement al s.XX i aviat es popularitza, en millorar-se les tècniques d’amplificació.

Les prestacions sonores i expressives del baix son molts àmplies, i el seu important rol com a base rítmica fa que sigui de vital importància en agrupacions de pop, rock, jazz o heavy.

La funció musical del baix és, essencialment, d’acompanyament tot i que també pot ser un instrument solista.

GUITARRA ELÈCTRICA

Docent: Àlex Molas


L’objectiu de les classes de guitarra elèctrica és que els alumnes adquireixin els coneixements i desenvolupin les habilitats necessàries per a la pràctica de l’instrument aplicat a estils com el pop, el rock, el jazz,…

És recomanable tot i que no indispensable tenir experiència en guitarra clàssica abans d’iniciar-se a la guitarra elèctrica.

El seu domini exigeix la pràctica de les mateixes tècniques inicials que la guitarra clàssica, però cal sumar-hi les específiques dels estils moderns(exercicis de mà dreta i esquerra, escales, acompanyaments, coordinació, velocitat, independència dels dits, bendings, estiraments, pua alterna i slide, riffes, solos…)